Mascus turvalisuse nõuanded

Mascus turvalisuse nõuanded

Igas äris on oht, et leidub pahatahtlikke inimesi, kes üritavad varastada teiste heausksete inimeste vara. Mascus teeb kõik võimaliku, et võidelda petuskeemidega ja kaitsta oma kliente ja kasutajaid.

Suurem osa alljärgnevast dokumendist on tavapärasemate ohtude ja petuskeemide tutvustamine, et neid õigel ajal ära tunda ning erinevate kaitsevõimaluste meeldetuletamine.

Selles dokumendis käsitletakse järgnevaid teemasid:

Üldised nõuanded turvaliseks ostmiseks ja müümiseks Mascuse portaalis:

Üldised soovitused masinate / seadmete turvaliseks soetamiseks

Teised pettuste tüübid

Märkused Mascuse osalusest tehtud tehingutes
Märkused pettuste tüüpidest
Mascuse abi pettuse kahtluse korral: Mascuse kontaktandmed ja tagasiside vorm

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Üldised turvalisuse nõuanded masina ostmisel

Sularaha või pangaülekanne:

Isegi pangaülekannet tehes võite langeda pettuse ohvriks:

Näide ühes tavalisest petuskeemist:

Väikese ettemaksu eest broneerib müüja Teile masina. Tavaliselt on sellistel juhtumitel masina hind keskmisest madalam. Seega, et ikka ostja oma soovitud väga hea hinnaga masina saaks, palub müüja teha ettemakse müüja antud pangakontole.
Kande kinnituseks palub müüja infot kantud kande summa suuruse kohta, samuti kande teostaja nime ning rekvisiite. Seejärel võtab “müüja” raha kontolt välja kasutatud võltsitud dokumente. Sellist liiki pettus on võimalik sularaha saatmise tehingute (näiteks Money Gram, Western Union, Escrow) või ka pangaülekannete korral.

Informatsioon masina dokumentide ning masina enda kohta on valed – samuti ka müüja andmed.

Seepärst soovitab Mascus alljärgenevat:

Ära anna kunagi olulist pangateavet võõrastele.
Rahaülekanded sugulastele või sõpradele ei kaitse teid pettuse eest.

Elektrooniliselt saadetud dokumendid (nagu skaneeritud, e-postiga või faksiga saadetud sõiduki registreerimistunnistus, sertifikaadid jne.) ei anna kunagi täielikku kindlust masina tegeliku omandi ning selle müüja isiku kohta.

Mascus ei ole seotud Mascus kasutajate vaheliste ülekannete ning tehingutega. Mascust ei teavitata kes, kuskohast ja mil moel tehnikat ostab või müüb. Kõik tingimused ja lepingud tehakse otse masina ostja ja müüja vahel. Mascus ei oma informatsiooni ega võimekust kontrollida müüjate tausta ning identiteeti.
Kui teieni peaks jõudma informatsioon või dokumendid, et Mascus garanteerib müüja krediidivõimekust või usaldusväärsust, siis on need kindlasti võltsitud. Sellisel juhul palume kindlasti Mascusega ühendust võtta.

Sellest tulenevalt ärge kunagi tehke ettemakseid.

Teie isikuandmed:

Panga või krediitkaardi andmeid küstitakse Mascuse poolt ainult juhul kui Teil on olemas Mascuse konto või kui soovite maksta kuulutuse eest. Kindlasti ei küsita seda tagantjärele e-posti teel, faksiga või mõnel teisel viisil.

Ära kunagi anna oma kasutajanime ja parooli teistele isikutele.

Ettevaatust pangatšekkidega!

Pettuse ohvriks võivad langeda ka müüjad.

Müüjaid üritatakse tihtipeale petta võltsitud pangatšekkidega. Soovitame pangatšekke mitte aktsepteerida.

Kui keegi peaks teile (müüjale) saatma tšeki (tõenäoliselt välismaalt) ja tšekil olev summa on kõrgem kui kokkulepitud müügihind on põhjust kahtlustada, et tegemist on pettuse katsega.
Pettus toimib järgmiselt. Müüjal palutakse eksituse tõttu tehingust ülejääv summa kanda tagasi ostja pangakontole. Hiljem aga osutub väljastatud tšekk kas võltsinguks või tehing tühistatakse.

Tavaliselt ei panda seda tüüpi tšekke kohe tähele. Alles hiljem avastatakse et tšekk on katteta või varastatud. Enamikel juhtudel kannab seda tüüpi pettustega kahju müüja. Vahel ei piirdu kahju ainult vaheraha tagasikandmisega vaid saadetakse teele ka masin mille eest on võltsitud tšekiga tasutud.

E-posti kelmused – tuntud ka kui "Kalastamine"

Kahjuks on tehniliselt võimalik luua e-posti roboteid või võltsida e-posti aadresse:

Mascusest sõidukite ja seadmete otsimisel ei küsita Teie käest kunagi isiklikke andmeid (näiteks krediitkaardi number). Sama kehtib ka e-kirjade, kõnede ning fakside kohta mis tulevad väidetavalt Mascusest: Mascuse töötajad ei küsi Teie käest mitte kunagi teie isiklikke andmeid.
Analoogsete päringute kohta teie isiklie andmete, kliendi, panga, krediitkaardi nr. jne, mis tulevad väidetavalt Mascuest peaksite suhtuma kui võimalikku pettusesse. Palun kontakteeruge meiega telefonide ja aadresside kaudu mille leiate ametlikul Mascus.ee lehel. Ärge vastake ega saatke välja infot e-posti aadressidele mis vastavad ülaltoodud kirjeldustele.

Ärge andke oma passi või sõiduki tehnilisi andmeid võõrastele. Seda infot võidakse kasutata erinevateks kelmusteks.

Vahendusteenus ja vahenduskontod

Mascusel ei ole ametlikku vahendusteenust või vahenduskontosid mida ostjad ja müüjad saavad tehingu eest tasumisel kasutada. Samuti ei ole Mascusel ametlikke või sertifitseeritud diilereid kes sellist õigust Mascuse nimel omavad.
Mascus ei anna ostjatele soovitusi või garantiisid erinevate diilerite kohta kelle kaudu oleks turvaline rahaülekannet teostada.
Mascus ei anna garantiid ega kindlustust pettuste vastu masinate ostmisel / müümisel.

TOP>>

Üldine turvalisuse nõuanne masinate või sõidukite soetamisel:

Kohtumine müüjaga:

Ole alati ettevaatlik kui sa kohtud müüja/vahendajaga keda sa ei tunne:

Ära kunagi võta kohtumisele kaasa sularaha või pangatšekke (tehingu kokkulepitud summas) kui kohtute müüjaga esmakordselt. Eriti kui see on kõrvaline koht kus pole teisi inimesi. Kui kokkulepitud koht tundub Teile ebaturvaline kasuta oma õigust ja lepi kokku uus kohtumine turvalises asukohas.

Kui müüja või masina andmed peaksid erinema eelnevalt teadaolevast:

Kui müüja andmed erinevad masina registridokumentides olevast omandi infost küsi müüjalt omaniku volitust masinaga tehingute teostamiseks. Masin või sõiduk ja selle dokumendid võivad olla varastatud ja seadusejärgne omanik ei pruudi teada, et masinat soovitakse müüa.

Masina, seadme või sõiduki identifitseerimine:

Alati kontrolli masina seerianumbrit enne kui teostad tehingu.! Seerianumber masinal peab vastama seerianumbrile müügilepingus. Masinate ja seadmete seerianumbrid on märgitud tavaliselt tehaseplaatidele või masina raami komponentidele. Veendu et numbrid masinal ja dokumentides oleksid samad! Kahtluste korral saad lisainformatsiooni küsida masina tootjatehaselt. Vastasel juhul võite pahaaimamatult soetada masina mis küll välimuselt ja omadustelt on sarnane lepingus olevaga, kuid osutub tegelikult varastatuks.

Digitaalsed loendurid:

Digitaalseid loendureid on võimalik kerida väiksemaks, et tõsta müüdava vara hinda. Kui teil tekib kahtlus, et masin on töötanud rohkem kui loenduril kirjas kutsuge kohale sõltumatu spetsialist kes tuvastab võimaliku pettuse.

Proovisõit:

Müües tehnikat ole alati proovisõidu ajal ostjaga kaasas! Väidetav ostja võib masina varastada kuigi on jätnud pandiks dokumendi või oma kontaktid. Antud dokument võib olla võltsitud või varastatud.

Dokumendid proovisõidu ajal:

Vara müüjana ära võta masina dokumente proovisõidule kaasa – tuvastamise protsessi tarbeks peaksid need olema küll välja otsitud kuid soovitame neid hoida kindlas kohas kuni tehingu teostamiseni.

Ettevaatust väikese kirjaga müügilepingutes:

Ole tähelepanelik väikeses kirjas tekstiga lepingutes. Tingimusi vara hinnale mis on kirjeldatud väikeses kirjas tuleks vältida.

 

Lisavarustus mis on kirjeldatud müügilepingus:

Veendu alati et kallis lisavarustus (nagu raadio, CD-mängija, kõlarid või veljed, kopad) oleks kirjas ka müügilepingus. See on eriti oluline just siis kui on hilinemisi masina tarnimisel!

Ettevaatust unustatud dokumentidega:

"Müüja" võib teatada ostjale peale suulist kokkulepet, et ta on saatnud kauba teele. Ta kinnitab seda faksi, skanneeritud, elektroonilise või postiga saadetud transpordi dokumendiga / garantiiga transpordi ettevõttelt (nagu näiteks DHL). Seejärel palub ostjalt osaliselt või täielikult tehingusumma ülekandmist.
Paraku masinat ei saabu kunagi, sest antud dokumente või garantiisid pole olemas. Need on võltsitud! Alati tutvuge masinaga ise kohapeal, siis olete veendunud et viimane on olemas. Telli transport ise ettevõttelt kes omab vastavaid litsentse ja garantiisid ning keda te usaldate. Kontrolli et vara mille olete tellinud on seesama mis teile saadetakse! Kui võimalik ole ise kohapeal kui toimub kauba laadimine.

TOP>>

Teised pettuste tüübid:

Telefoni pettused:

Potentsiaalne ostja saadab päringu Teie kuulutuse kohta ning palub et talle tagasi helistatakse. Number on tasuline telefoninumber! Teid pannakse ootele ning ilma Teie teadmata maksate mitte millegi eest.
Seepärast ärge kunagi helistage tagasi numbritele mis algavad 0190, 0900, 0137, 0138, 0800, 0900 või muu kahtlust äratav kombinatsioon.

Ekspordi pettused:

Potensiaalne ostja ei ole huvitatud Teie kauba ostmisest vaid tahab panna masina eksporditavate varade nimekirja. Lõpuks esitatakse Teile arve ekspordi nimekirjas oleva vara seal hoidmise eest. Tihtipeale müüjad maksavad need arved ilma uurimata mille eest see on esitatud

Märkused Mascuse osaluse kohta tehingutes:

  • Mascus ise ei osale tehingutes ega kokkulepetes mis toimuvad ostjate ja müüjate vahel.
  • Mascus ei võta endale mingeid kohustusi müüjate ja ostjate vahel toimuvate tehingutega.
  • Mascus ei osta, müü ega oma kasutatud tehnikat.
  • Mascus ei soovita ostjaid, müüjaid ega mingit laadi kasutatud tehnikat.
  • Mascus ei garanteeri ostjate, müüjate, kasutajate ja müüdava tehnika audentsust.

Lisainformatsiooni saamiseks lugege ka Mascuse üldtingimusi: www.mascus.ee/about.aspx?Section=6986.

 Märkused teiste petuskeemide kohta:

Petturid kasutavad erinevaid trikke, meetodeid ja petuskeeme süütutelt müüjatelt ja ostjatelt raha välja petmiseks. Uusi skeeme luuakse iga päev. Mascus ei suuda katta neid kõiki, kuid loomulikult seda dokumenti uuendatakse.

Antud dokument on mõeldud ostjate ja müüjate hoiatamiseks erinevate ohtude eest.

Meie eesmärk on teadvustada kasutajaid võimalike pettuste vastu.

 Mascuse abi:

Kahtlaste kuulutuste ka pakkumiste korral palun jätke meelde Mascuse kuulutuse ID number võtke meiega ühendust:

Mascus International BV
Bijster 3, 4817 HX Breda,
Netherlands
Registration Number: 57776806
communication@mascus.com

Samuti saate meiega kontakteeruga kasutades Mascuse tagasiside vormi.