Üldtingimused

Üldtingimused

Tere tulemast kasutama Mascuse internetipõhiseid teenuseid veebilehele www.mascus.ee (edaspidi nimetatud ”Interenetiteenus”). Kasutades või registreerides Internetiteenuse kasutajaks nõustuste allpool olevate tingimustega, seetõttu palume need hoolikalt läbi lugeda. Teiste osapoolte üldtingimused on edaspidi kehtetud.

1. Internetiteenuse üldinfo

Internetiteenus on avalik platvorm, mille abil kasutajad saavad otsida, osta ja müüa rasketehnikat ja masinaid. Internetiteenuse abil on leitava ajakohane valik kasutatud sõidukeid ja masinaid juhtivatelt tootjatelt ja müüjatelt. Ka eraisikud saavad avaldada oma kuulutusi. Internetiteenus toob kokku ostjad ja müüjad.

Internetiteenuse eesmärk on avaldada kasutatud sõidukite ja masinate kuulutusi internetis. Internetiteenuse abil pakutava kasutatud sõiduki või masina („Objekti“) müügileping sõlmitakse alati otse müüja ja ostja vahel. Mascus ei ole mitte kuidagi seotud tehingu ega ostu-müügi lepinguga. Kogu Objekti info edastab müüja ja Mascus ei ole vastutav müüja poolt kuulutuses esitatud info eest.

Internetiteenuses avaldatud kuulutuse ainuke eesmärk on edastada informatsiooni. Kuigi Mascus soovib, et Internetiteenust kasutavad müüjad on hoolikad ja tegutsevad heas usus, ei saa Mascus garanteerida, et müüjate poolt esitatud infos ei esine vigu. Enne Internetiteenuses pakutava Objekti ostu on ostja kohustatud kontrollima kogu infot, mis võib mõjutada ostuotsust. Ostes kasutatud masinat Internetiteenuse kaudu peab osja olema sama ettevaatlik kui ostes sarnast seadet ajalehe kuulutuse kaudu või muul viisil.

Kui otsustate osta Internetiteenuse kaudu kasutaud sõiduki või masina, kasutada finantseerimist või transporditeenust, siis lepingupartneriks on müüja või teenusepakkuja, mitte Mascus.

2. Internetiteenus kasutajaks registreerimine

Kui soovite registreerida ennast Mascus Internetiteenuse kasutajaks, siis sisestage küsitavad andmed ja nõustuge tingimuste ja nõuetega, mida näidatakse enne registreerimist veebilingi kaudu. Mascus säilitab esitatud andmeid, seega ei ole neid vaja järgmine kord Internetiteenust kasutades uuesti sisestada. Kõik Internetiteenuse kasutajad peavad olema vähemalt 18 aastat vanused.

Internetiteenuse tingimustega nõustudes kinnitate, et esitatud andmed on õiged ja kohustute Mascust andmete muutusest viivitamatult e-maili teel teavitama. Mascus jätab endale õiguse põhjust teatamata registreerimisest keeldumiseks. Mascus võib lõpetada kasutaja õigused, kui esitatud andmed on ebapiisavad, valed või nende muutumisest ei ole teavitatud. Mascus võib keelduda loast Internetiteenuse kasutamiseks ja kasutajakonto tühistada kui tegutsete tingimuste ja nõuete vastaselt. Mascus saab kasutada ka seadusega ette nähtud juriidilist kaitset sellise tegevuse vastu.

Internetiteenuse kasutamiseks on vaja kasutajanime ja salasõna, mida tuleb hoida teiste eest kättesaamatuna. Internetiteenuse kasutajana olete kohustatud koheselt teavitama Mascust e-maili teel kui keegi kolmas on saanud juurdepääsu teie kasutajanimele ja salasõnale. Kuni teate saamiseni olete vastutav teie kasutajanime ja salasõnaga Internetiteenuse kasutamise eest, kuigi kasutamine ei ole teie poolt heaks kiidetud.

3. Andmekaiste ja küpsiste kasutamine

Mascus austab kasutajate privaatsust ja kasutab majanduslikult mõistlikke meetmeid Internetiteenuse kasutamiseks esitatud andmete kaitseks. Kõik esitatud või Mascuse poolt kogutud andmed säilitatakse Euroopas asuvates serverites. Mascus võib kasutajate andmeid (näiteks nimi ja e-maili aadress) edastada kolmandatele osapooltele, kes täidavad erinevaid Mascus teenuste funktsioone. Kui Mascus kasutab oma teenuste tagamiseks kolmandaid osapooli, siis kasutab Mascus lepingulisi ja tehnoloogilisi vahendeid, et sellised osapooled kasutaksid neile edastatud andmeid ainult Mascus teenuste jaoks ja mitte nende enda huvides. Andmeid võidakse edastada ka lisaseadmete ja kokkusobivate toodete ning finantsteeuste pakkujatele või teistele kasutatud masinate või teenuste tarnijatele, kui kasutaja on selliseid teenuseid soovinud. Rohkem infot selle kohta võib leida Privaatsuspoliitikalehelt,kus on ka info küpsiste kasutamse kohta Mascuse poolt. Registreerides Internetiteenuse kasutajaks nõustute Privaatsuspoliitikaga ja Mascus Küpsiste kasutamine tingimustega.

4. Kuulutuse avaldamine

Reklaam mille sisestate või saadate Mascusele tõlgendatakse soovima avaldada kuulutus Internetiteenuses. Müüja ülesanne on määrata iga kuulutuse kohta, mis kategooria lehele see avaldatakse ja kas see avaldatakse Mascus veebilehel, Mascus Plus lehel (müüja oma lehel olev kasutatud masinate nimekiri) ja/või müüja oma intranet / extranet lehel. Internetiteenuse kasutaja vastutab selle eest, et tal on kõik õigused ja load Internetiteenuses avaldatud andmete kasutamiseks. Avaldatud andmed ei tohi riivata kellegi intellektuaalset omandit ega sisaldada väiteid või materjali, mis võivad kaasa tuua kahjunõude Mascus vastu. Internetiteenuse kasutaja tasub täies ulatuses kõik Mascus kahjud kui esitatud andmed ei vasta neile nõuetele.

Kui kuulutus ei ole mingil põhjusel avaldamiskõlblik, siis võtab Mascus müüjaga ühendust e-maili teel. Mascusel on õigus eemaldada kuulutus koheselt ilma müüjat teavitamata ja lõpetada müüja või ostja kasutajaõigused kui Mascuse hinnangul nad kasutavad Internetiteenust ebakorrektselt või heade tavade vastaselt. Iga kuulutuse avaldamise eeltingimusi hinnatakse eraldi.

Iga kulutus võib sisaldada ainult ühte Objekti (kasutaud sõidukit või masinat).

Müüja vastutab, et kuulutus sisaldab Objekti kohta korrektseid ja piisavaid andmeid ja infot selle seiskorra ja muude ostja jaoks oluliste asjaolude kohta vastavalt seaduste ja regulatsioonide nõuetele ja headele müügitavadele. Müüja kinnitab ka hinna, garantiitingimuste ja kuulutuses oleva muu info õigsust. Müüja kohustus on teavitada Mascust Objekti müügist, et kuulutuse saaks eemaldada.

Mascusel on õigus redigeerida, klassifitseerida ja kopeerida täielikult või osaliselt esitatud materjale ja kasutada neid vabalt oma ärilistel eesmärkidel.

Mascus ei saa kontrollida, kas kasutajate poolt esitatud andmed on õiged. Seega on andmete esitaja täielikult vastutav igasuguse kulu ja kahjude eest, mis on põhjustatud Mascusele ebaõigete andmete esitamise tõttu. Kuulutuse avaldamise võib igal ajal lõpetada. Kuulutuse avaldamise tasu ei rakendu, kui kuulutus on eemaldatud enne avaldamist.

Kuna Mascus indekseerib andmeid ja kasutab turvameetmeid, siis ei ole tasulised reklaamid kohe Mascus Internetiteenuses nähtavad. Indekseerimise intervallid muutuvad vastavalt serverite koormusele. Tasulised reklaamid on tavaliselt nähtavad mõne tunni jooksul. Klientide ja külastajate ohutuse tagamiseks kontrollitakse reklaame, et need ei sisaldaks pettuseid ja eksitavat või ebaseaduslikku sisu. Selline kontroll võib aega võtta kuni 72 tundi, mille järel reklaam on Mascus Internetiteenuses nähtav.

Mascus peab tagastama reklaami tasu, kui Mascus ei avalda heakskiidetud reklaami. Avaldamata reklaami kompensatsioon on igal juhul piiratud tasutud reklaami avalamise tasuga. Avaldamise tasu ei pea tagastama, kui reklaami avaldamata jätmine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole Mascus kontrolli alla või mida Mascus ei saanud ette näha ega ära hoida.

5.Tasud ja arveldamine

Internetiteenuse kasutajaks registreerimine, kuulutuste lugemine, müüjatega kontakteerumine ja päringute avaldamine on tasuta.

Kuulutuste avaldamine Internetiteenuses on tasuline teenus. Tasude määrad kuulutuste avaldamise eest on kehtivas hinnakirjas. Kõigile hindadele Mascus hinnakirjas lisandub käibemaks.

Internetiteenuses kuulutuse avaldamise eeltingimuseks on selle eest tasumine. Kuulutuste avaldamise eest saab tasuda kas internetipangas, pangaülekandega või krediitkaardiga. Mascus esilehele on lingida internetipangas tasumiseks. Ühtegi kuulutust ei avaldata enne, kui selle eest on täielikult tasutud. Lepingulised kliendid, kes reklaamivad kasutatud masinaid kuupõhiselt saavad arved vastavalt hinnakirjale või kliendilepingule.

6. Kuulutuses olevate sõidukite ja masinate info

Mascus rõhutab kasutajatele, et Internetiteenuses olev info kasutatud sõidukite ja masinate kohta tuleb müüjatelt. Objekti seisukorra info põhineb müüja subjektiivsel hinnangul ja müüja arusaam Objekti seisukorrast. Kasutatud sõiduki või masina seiskorra hinnang ei baseeru seega sõltumatu ja neutraalse hindaja arvamusel. Mascus ei vastuta selle info õigsuse eest.

7. Intellektuaalse omandi õigused

Kasutaja kinnitab, et kõik intellektuaalse omandi õigused, mis on seotud veebilehtedega, domeenide ja alamdomeenidega, disaini, teksti, sisu, piltide, logo, Mascus kaubamärgi, tarkvara ja programmide materjali ning muu Internetiteenuses kasutatud materjalide kuuluvad Mascusele, välja arvatud kuulutuste sisu. Kasutaja loobub igasugustest nõuetest eelpool kirjeldatud intellektuaalsele omandile. Ilma Mascuses kirjaliku loata ei ole kasutajatel õigust levitada, avaldada, kopeerida või avalikult või äriliselt kättesaadavaks teha kaitstud materjale.

8. Kahjude hüvitamine ja piiratud vastutus

Mascus ei garanteeri, et Internetiteenus toimib ilma vigadeta ja on koos serveritega arvutiviirustest ja muudest kahjulikest programmidest puutumatu. Mascus ei vastuta ühegi kahju eest, mille on põhjustanud vead, arvutiviirused või muud kahjulikud programmid. Kui Internetiteenuse kasutamine toob kaasa vajaduse andmete või seadmete remondiks või hoolduseks, siis Mascus ei vastuta nende kulude eest. Internetiteenus on kättesaadav „as is“ kujul ja Mascus ei vastuta ühegi selle kasutamisest tekkinud või valest toimimisest tekkinud kahju eest.

Kui Mascuse süül on tekkinud viga tasulises teenuses, siis Mascus kas parandab vea või tagastab tasu kasutajale. Kompensatsiooni maksimaalseks suuruseks on kasutaja poolt Mascusele Internetiteenuse eest tasutud summa. Mascus ei vastuta kasutajate või kolmandate osapoolte tekitatud kahjude eest ning selliste kahjude eest, mida Mascus ei saanud ette näha.

Internetiteenuses on lingid teistele veebilehtedele, mida haldavad Mascusest sõltumatud teenusepakkujad. Kuigi Mascus pakub linke nendele lehtedele, siis rõhutab Mascus, et nende teenuste kasutamine toimub vastavate teenusepakkujate tingimuste kohaselt ja Mascus ei ole vastutav nende teenuste ega toodete eest.

Mascuse igasugune vastutus selle lepingu kohaselt on maksimaalselt 500 EUR, välja arvatud juhtudel kui kahju on põhjustatud teadliku tegevuse või raske hooletuse tõttu.

9. Kättesaadavus

Mascusel on õigus ilma ette teatamata osaliselt või täielikult ümber kujundada, eemaldada, lisada või muul viisil muuta Internetiteenuse sisu või selle tööaega ja tehnilisi andmeid. Mascus võib ajutiselt Internetiteenuse pakkumise peatada selle hoolduseks või muutmiseks ja Mascust ei saa sellise tegevuse eest vastutusele võtta.

10. Tingimuste muutmine

Internetiteenuse sisu ja disain on pidevalt muutuv ja seetõttu on Mascusel õigus muuta teenuste kasutamise tingimusi. Kasutajat teavitatakse tingimuste muutumisest kas sisse logimisel või e-maili teel. Muutused jõustuvad kas peale sisse logimist või 30 päeva jooksul nende avaldamisest Internetiteenuses või saatmisest e-mailiga. Peale tingimuste muutumist Internetiteenuse kasutamisel kinnitate uute tingimuste kehtivust isegi kui olete registreerunud enne uute tingimuste jõustumist.

11. Tagasiside

Kui arvate, et Interneriteenuse ükskõik milline osa on vale või vigane, siis palun andke sellest Mascusele teada kasutades „Tagasiside“ linki Internetiteenuse avalehel. Palun kirjeldage teates viga või defekti võimalikult täpselt.

12. Tingimuste tühisus

Kui ükskõik milline üldistest tingimustest on kehtetu, tühine või mitte rakendatav, siis kõik ülejäänud tingimused kehtivad täies ulatuses.

13. Force majeure

Lepingu osapool ei ole vastutav lepingu tingimuste mitte täitmise eest põhjustel, mis ei ole osapoole kontrolli all (näiteks streik, töösulg, andmete edastamise võimatus, tulekahju, vargus, veekahjustused, sabotaaž, vandalism või muu sarnane ootamatu sündmus) või põhjustel, mida osapool ei saanud mõistlikult lepingu sõlmimisel ette näha.

14.Tingimuste kehtivus

Üldtingimused muutuvad siduvaks kui olete need heaks kiitnud Internetiteenust kasutades või selles ennast kasutajaks registreerides. Tingimused kehtivad tähtajatult. Mascus võib igal ajahetkel keelduda võimaldamast kasutajal Internetiteenust kasutada, kui kasutaja rikub käesolevaid Üldtingimusi või segab teisi kasutajaid või teenuse tööd.

15.Ennetähtaegne lõpetamine

Kumbki osapool võib sõltumata muudest asjaoludest teada lepingust taganemisest, mis jõustub koheselt, kui:

a)Kumbki osapool ei täida oma lepingulisi kohustusi ei suuda neid peale esitatud nõuet 30 päeva jooksul täita

b)Kumbki osapool peatab maksed, pakub osamakseid, läheb pankrotti, muutub ülevõtmise objektiks või muudel sarnastel juhtudel, millest võib järeldada kas maksevõimetust või likvideerimist.

16. Allhankijad

Mascusel on õigus kasutada teenuste pakkumiseks allhankijaid.

17. Vaidlusete lahendamine ja kohaldatav seadus

Leping on vastavuses Hollandi seadusega, välja arvatud õigusnormide kasutamine. Kõik lepingust tulenevad vaidlused, vastuolud ja nõuded ning lepingu rikkumised, lõpetamine või kehtivus lahendatakse lõplikult Amsterdami kohtus Hollandis.

Leping on koostatud inglise keeles. Kui leping on tõlgitud teistesse keeltesse, siis inglise keelne tekst on ülimuslik.

18. Kontaktid

Mascus International BV
Bijster 3
4817 HX Breda
Netherlands
Registration Number: 57776806